۰

یادداشت

بازيابی سرمايه های سيستماتيك؛ ضامن حيات يزد

ژانویه 3, 2019 در 11:02 ب.ظ توسط

فاطمه شریفی – حل بحران آب در مدلی فردی و یا با نسخه‌ای از سوی دولت چاره ساز نیست و بازیابی سرمایه‌های سیستماتیك با ماهیتی تكان دهنده امتداد حیات در دل كویر را ضمانت می‌كند.
خشكسالی و رویارویی بخش های مختلف با كمبود منابع آبی در ۱۵ سال گذشته كشور به ویژه فلات مركزی را با شرایط جدیدی روبه رو ساخته است و همواره سناریوهای متفاوتی برای حل این موضوع مطرح و مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مهار این مناقشه را از مسیری عاقلانه امكان پذیر سازد.
آب یک مسئله حیاتی و امنیتی برای هر منطقه محسوب می شود و دولت و حاكمیت باید در این خصوص سیاست گذاری و تصمیم جدی اتخاذ نماید كه از سوی دیگر نهادهای دولتی به تنهایی نمی توانند نسبت به حل و یا مدیریت این مسئلۀ پیوسته در اجتماع و ریشه دار در زندگی تك تك افراد جامعه اقدام نمایند، زیرا آب جزء جدایی ناپذیر و حیاتی زندگی است و جهت دهی نسبت به آن بدون مشاركت حلقه های ارتباطی و مردمی امكانپذیر نمی باشد.
تكرار رفتارهای گذشته به خط قرمز رسیده است و واكاوی،چاره جویی،سازگاری و مهار بحران رویكرد شرایط امروز در رویارویی با كمبود آب است و تجربه های اثربخش نشان می دهد تئوری اعتماد؛ چالش ها و مجادلات بی فرجام را به راهبرد تبدیل می كند و این نگاه ما را به واكاوی سرمایه‌های كهن در حل بحران آب رهنمون می‌سازد.
حل و فصل موفق رخدادهای غیر منتظره در جهان نشانگر این است كه تكیه بر داشته‌های مردمی قوی‌ترین پشتوانه برای مدیریت بحران محسوب می‌شود و سرمایه اجتماعی ویژگی از جامعه و یا یک گروه است كه ظرفیت سازماندهی جمعی و داوطلبانه بر حل مشكلات متقابل یا مسائل عمومی را افزایش می دهد و اعتماد در درون این مولفه به عنوان اصلی‌ترین شاخص پیشران مورد توجه می‌باشد؛ با مرور مطالب ذكر شده این سوال به ذهن می‌آید آیا كلید طلایی یزدی‌ها در حل بحران آب فعال سازی سرمایه‌های اجتماعی بر مدار اعتماد و هویت یزدی بودن است؟
از نگاهی دیگر می توان گفت تمایل به خطر پذیری در بطن اجتماع بر اساس حس اعتماد به دیگران رقم می خورد و روش‌های حمایتی دو جانبه به عنوان یك شاخص ارتباطی مهم به میدان عمل وارد و تاثیرات شگرفی نیز در حفظ انسجام و عبور از مشكلات به همراه دارد.
بر این اساس هویت و برند یزدی بودن در فرهنگ ایرانی با مفهوم اعتماد و صداقت معنا می‌یابد و این ویژگی به آنسوی مرزها و تا قاره های دور نیز پرآوازه گشته است. این سرمایه سیستماتیك و هدفمند كه از ارتباطی پویا و ایستگاهی سرچشمه می گیرد نیازمند بازیابی و مرور دوباره در بدنه جامعه محلی یزد می باشد تا بار دیگر ماهیتی تكان دهنده روایتی از سازگاری و چاره جویی در مقابل بحران آب را به نمایش بگذارد.
زمانیكه در جامعه سرمایه های نظامند و شاخصی هم چون اعتماد و صداقت به شكلی پررنگ بازبابی و نمود پیدا كنند به عنوان پیشران دستاوردهای اجتماعی برای شكل‌گیری یك زنجیره اقتصادی وارد میدان می‌شوند و زمانی که داشته‌های كوچك و سرمایه‌های خُرد در مسیر اجماع قرار بگیرند به واسطه نگاه تعاونی پشتوانه اقتصادی بزرگی شكل می گیرد كه در بدنه اجتماع نیز ریشه دارد و آن زمان است كه پاسخی مناسب برای مدیریت مصرف، انتقال و یا رسیدن به راهكارهای نو در حل بحران آب امكان پذیر و اثرات اقتصاد خانوادگی به كمك حل معادلات سخت می شتابد.

 

ماهنامه ارتباطات پویا/ نشریه اجتماعی-اقتصادی/ شماره پنجم

برچسب‌ها:, ,

دیدگاهتان را بنویسید