درباره ما


پایگاه خبری و تحلیلی یزدِ آگاه (سیاسی، اجتماعی و فرهنگی)

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر شیخعلیشاهی

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۴۹۶۵۱۵

آدرس: یزد، بلوار امامزاده جعفر، کوی مصلی، عمارت فرهنگی نواب

پست الکترونیک: yazdeagah@gmail.com